Vuosikertomukset

Tampereen Veden vuosikertomus valmistui

Mainostoimisto Vetovoiman ja Tampereen Veden sujuva yhteistyö tuotti arvokkaan ja asiakkaan näköisen vuosikertomuksen. Julkaisuun haetut mielikuvat sekä tavoitteet olivat korkealla ja asiakkaan ja kohderyhmän spontaanit kommentit osoittivat että tavoitteet saavutettiin erinomaisesti.

Tampereen Vesi

Tampereen Vesi

Tampereen Veden tehtävänä on hoitaa kaupungin vesi- ja viemärilaitostoiminta lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä kehittää vesihuoltoa siten, että pysytään mukana yhteiskunnan kehityksessä. Tampereen Vesi hoitaa puhtaan veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun, putkistojen rakentamisen ja niiden ylläpidon, jäte-, sade- ja sulamisvesien johtamisen, viemäriverkon ylläpidon sekä jätevesien puhdistamisen. Lisäksi laitoksella on vesiensuojelutehtäviä.

Metropolia Ammattikorkeakoulun vuosikertomus valmistui

Uuden kansainväliset mittapuut täyttävä Metropolia syntyi 1.8.2008 ja asetti oppilaitoksen ensimmäiselle vuosikertomukselle korkeat laatuvaatimukset jotka Vetovoiman ja Metropolian sujuva yhteistyö saavutti kirkkaasti, synnyttäen julkaisun jonka mielikuvalliset ja sisällölliset ansiot ovat omaa luokkaansa.

Cramo Instant

Cramo Finland Oy on osa Cramo-konsernia, jonka emoyhtiö Cramo Oyjon listattu Helsingin Pörssissä. Cramo vuokraa koneita, laitteita ja siirtokelpoisia tiloja. Cramolla on myös työmaapalvelut, jotka tarjoavat luotettavia ja täsmällisiä palveluita muun muassa sähköistyksen, lämmityksen ja kuivauspalveluiden saralla. Vuokraus- ja työmaapalvelumme soveltuvat aina yksityisestä rakentajasta, rakennusliikkeille, teollisuudelle ja julkiselle sektorille asti.

Cramolla on yhteensä yli 250 toimipistettä Skandinaviassa, Suomessa, Baltiassa, Venäjällä, Tsekin tasavallassa ja Puolassa. Harjoitamme myös käytettyjen laitteiden myynti