Hakusanaoptimointi

Hakusanaoptimointi on monesti asiakashankintaa edullisimmillaan, mutta yrityksen on myös lunastettava nopeasti antamansa lupaus. Uutta tuotetta on turha markkinoida verkossa jos sinulla ei ole aikomusta käyttää saatua mielenkiintoa hyväksesi.

Hakusanaoptimoinnin avulla parannetaan usein palveluiden ja tuotteiden löydettävyyttä, mutta se on vain yksi osa-alue kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa. Esimerkiksi Facebook-markkinointi on tällä hetkellä suhteellisen uutta suomessa, mutta se tukee hyvin verkossa tapahtuvia markkinointiponnisteluja. Kannattaa kuitenkin muistaa, että potentiaaliset ostajat saapuvat sivustolle hakukoneiden kautta, mutta myös linkkitietoja pitkin, painetussa mediassa kerrottujen yhteystietojen kautta, uutisryhmien kautta, keskustelupalstoilta, TV- ja radiomainoksen muistijälkien tai ”word of mouth” kokemusten siivittämänä.

Hakukoneoptimointi ja verkkomarkkinointi ovat kuitenkin turhia, jos ne eivät tuota tulosta.

Osa verkkomarkkinoinnin “ammattilaisista” myyvät sinulle lisää kävijöitä verkkosivustollesi, joko yksittäisenä kampanjana tai 1000 kpl määrinä. Kutsun näitä kampanjoita kävijäpiikeiksi, koska ne näkyvät hetkellisenä nousuna kävijämäärätilastoissa, mutta tosiasia on se, että harvoin ne lisäävät myyntiä.
Tämän ongelman monet hakusanapalveluita tarjoavat yritykset sivuuttavat kokonaan.

Markkinoinnin, kuten mikä tahansa toimenpide perustuu siihen tosiasiaan että potentiaalinen asiakas hakee ratkaisua omaan ongelmaansa – sinun palveluiden ja tuotteittesi tehtävä on ratkaista ongelma, nopeasti ja tehokkaasti. Näin ollen verkkopalveluiden kävijämäärän ja myynnin kasvattaminen perustuu löydettävyyden ja tuotteen palvelulupauksien saumattomaan yhteistyöhön.