Metropolia Ammattikorkeakoulun vuosikertomus valmistui

Uuden kansainväliset mittapuut täyttävä Metropolia syntyi 1.8.2008 ja asetti oppilaitoksen ensimmäiselle vuosikertomukselle korkeat laatuvaatimukset jotka Vetovoiman ja Metropolian sujuva yhteistyö saavutti kirkkaasti, synnyttäen julkaisun jonka mielikuvalliset ja sisällölliset ansiot ovat omaa luokkaansa.